วิธีการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับอาชีพ

แนะนำตัวเลขในเบอร์มือถือ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรา อาชีพที่เราทำ ลองมาดูกันว่าเลขไหนเสริมอาชีพอะไรบ้าง เลข 14,41,15,51,19,91 เหมาะสำหรับอาชีพผู้รับราชการ เลข 24,42,44,46,64 เหมาะสำหรับอาชีพประชาสัมพันธ์ เลข 14,41,24,42,26,62,46,64,47,74 เหมาะสำหรับอาชีพนักพูด เลข 05,50,45,54,55,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพนักบวช เลข 14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์ เลข 14,41,15,51,16,61,56,65 เหมาะสำหรับอาชีพนักบริหาร วางแผน นักคิด เลข 09,90,05,50,99 เหมาะหรับอาชีพนักไสยสาศตร์ หมดดู ร่างทรง เลข 19,91,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพธุรกิจ MLM , E-Comm เลข 19,91,49,94,95,59,99 เหมาะสำหรับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ […]