การเสริมบารมีการเงิน แก้กรรม

การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ มีวิธีแก้มาบอก #การเสริมบารมีการเงิน #แก้กรรม #การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ ให้ท่าน ทำบุญด้วยการถวายของ หรือทำบุญดังนี้ 1. ถวายบาตรพระ ในบาตร ให้ใส่ข้าวสาร ชนิดที่ดีที่สุด ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อ ก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่งั้น เวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหก เก็บลำบาก . อานิสงส์ที่จะได้รับ ได้อานิสงส์ กินไม่หมด ไม่อดอยาก เรื่องทำมาหากินเลย เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตร ทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหน ที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้หนี้กรรม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์ […]