ทำบุญแบบคนจน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ทำบุญแบบคนจน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ทำบุญแบบคนจน

กราบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ลูกอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ คือว่าอย่างนี้เจ้าค่ะ คือว่าจะทำบุญแบบไหน และจะทำบุญด้วยวิธีใด จึงประหยัดที่สุดถูกที่สุด และมีโอกาสได้มรรคผลนิพพานเหมือนๆ กับลูกศิษหลวงพ่อทั้งหลาย ส่วนใหญ่ลูกศิษหลวงพ่อรวย แต่ลูกยังจนอยู่ มีธรรมะที่จะไปนิพพานแบบลูกจนๆ มีบ้างไหมเจ้าคะ?

มี แต่ว่านิพพานจนๆวิมานเล็กๆ ความจริงไม่ต้องลงทุนไปนิพพานนี่

(๑) ตัดโลภะ ความโลภ ไม่อยากได้ทรัพย์สินใครโดยไม่ชอบธรรม ถ้าเขาให้ด้วยความเต็มใจเราเอา เขาไม่ให้แล้วไปไม่สนใจ

(๒) ตัดโทสะ ความโกรธ คือ รักษาศีล ๕ ให้ครบถ้วน

(๓) ตัดโมหะ ความหลง คิดว่าชาตินี้มันต้องตาย เกิดเป็นคนมันต้องตาย เราต้องการนิพพาน แค่นี้แหละไปได้

ตกลงไม่ต้องเสียสักบาทเลย
ไม่ต้องเสียเลย
นี่ธรรมะสำหรับคนจน

ใช่ๆ คนรวยก็ต้องใช้

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
__________
จากหนังสือ “ทุกคนอยากรู้” หน้า ๘๐ พิมพ์คำสอนของหลวงพ่อนี้ โดย คณะบุญสุประวีณ์

คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัยครอบคลุมถึงผู้มีพระคุณทั้งหมด เราเกิดมาบนโลกนี้เป็น 1 ใน ผู้เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ประดุจสหายในการบำเพ็ญน้อมจิตน้อมใจขอขมาให้เป็นปกติจนเป็นนิสัย การปรามาสก็ดีการพาดพิงปรามาสในกรรมบุคคลอื่นก็ดีจะงดเว้นเองได้โดยอัตโนมัติ ถ้าทำทุกวันแล้วจิตตะสันดานยังไม่สามารถจะหยุดได้ให้พึ่งสังวรจิตเราระยำมาก ต้องทรมานจิตให้หนักกว่าเดิม โดยการกระทำกุศลกรรมต่างๆ ทานศีลภาวนา ทั้งกายวาจาใจให้จงหนัก

คำขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม (3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

หากข้าพระพุทธเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ. ๚