คำสอนมรดกธรรม หลวงตามหาบัว

คำสอนมรดกธรรม หลวงตามหาบัว

คำสอนมรดกธรรม
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

“ขันธ์ ๕ เป็นเครื่องใช้ของกิเลส เราต้องเปลี่ยนเอามาเป็นเครื่องมือปราบกิเลส
สังขาร เป็นทั้งสมุทัย(ปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์) เป็นทั้งมรรค (คือเครื่องมือประหัตประหารกิเลส) สัญญาละเอียดกว่าสังขารมาก เป็นเครื่องมือของกิเลส”

#อย่าปล่อยให้กิเลสมาเหยียบพระนิพพานให้จมหายไป และอย่าให้กิเลสสลัดธรรมออกไป เหมือนสาดน้ำใส่หลังหมา หรือหมาโดนฝน มันจะสลัดน้ำออกจากขนของมันทันที และอย่าเอากิเลสมาเป็นอารมณ์


“จงเอาใจเราคืนมาจากกิเลส อย่าปล่อยให้ใจเป็นบัลลังก์หนังหมาเน่า ให้กิเลสนั่งบัญชาการต่อไป
เอาใจของเราเป็นบัลลังก์แก้ว รองรับคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ ก็จะพบกับอมตธาตุ อมตธรรม”

การถวายข้าวพระพุทธ

การถวายข้าวพระพุทธ

: การถวายข้าวพระพุทธ :
โดยพระอาจารย์เล๋ก วัดท่าขนุน
พระลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

ในงานบุญแต่ละครั้ง จะมีการถวายข้าวพระพุทธก่อน การถวายข้าวพระพุทธบางท่านไปตำหนิว่าเหมือนการเซ่นไหว้ของศาสนาพราหมณ์ แต่ความจริงแล้วเป็นการกระทำตามอย่างพระอานนท์

พระอานนท์ท่านอยู่อุปัฏฐากรับใชัพระพุทธเจ้ามาหลายปี ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้ว ด้วยความเคยชินท่านก็ไปปัดกวาดเช็ดถูกุฏิ ตั้งน้ำใช้น้ำฉัน ตั้งภัตตาหารเอาไว้
เป็นการกระทำที่แสดงออกซึ่งความเคารพและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

พอมารุ่นหลัง ๆ ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริง ท่านก็สอนให้ยึดในพุทธานุสติ อย่างเช่น การ ถวายข้าว ถวายน้ำ ก็เป็นการถวายเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า (พุทธานุสติ) โดยตรง ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำให้ทำ

พระอาจารย์เล๋ก วัดท่าขนุน

ทีนี้มีปัญหาตรงที่ว่า ถ้าเป็นที่วัด บรรดาทายกมักเลือกอาหารที่ดีที่สุด จัดเป็นสำรับไปถวายพระพุทธเจ้า พอถึงเวลาประเคนภัตตาหารสงฆ์ พระท่านฉัน พระพุทธรูปท่านก็นั่งมองเฉย ๆ ไม่ได้ฉันด้วย พอเสร็จพิธีก็ลา ‘เสสัง มังคะลา ยาจามิ’ ทายกก็คว้าไปซัดเสียเอง

นั่นเป็นของสงฆ์เต็ม ๆ และไม่ใช่ใครอื่น อาตมาเองก็ร่วมมือกับเขามานาน พอดีวันนั้นหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านเทศน์เรื่องนี้ ท่านถามว่า…

” ใครกินนรกลงท้องไปแล้วบ้าง…? ”

อาตมายกมือสุดแขนเลย ท่านก็หัวเราะ บอกให้ไปชำระหนี้สงฆ์เสีย ตั้งใจว่าที่เรากินไปคิดเป็นราคาปัจจุบันเท่าไร ก็ทยอยทำบุญใช้หนี้สงฆ์ไป จะได้ไม่ต้องติดหนี้ หรือไม่ใครเป็นเจ้าภาพสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ถ้าเป็นพระปิดทองก็ร่วมกับเขาไป

พระที่จะชำระหนี้สงฆ์ต้องหน้าตัก ๔ ศอกขึ้นไป ถ้าไม่ปิดทองได้แค่เจ้าภาพใหญ่คนเดียว ถ้าปิดทองจะมีเจ้าภาพร่วมกันกี่คนถือว่าชำระหนี้สงฆ์ได้ทั้งหมด

ต้องบอกว่าเป็น พุทโธ อัปปมาโณ คุณของพระพุทธเจ้าประมาณไม่ได้ ทรัพย์สินสิ่งของเท่าไร ก็ไม่สามารถเอามาประเมินเป็นราคา เพื่อจะไปวัดคุณของพุทธเจ้าได้

พระอาจารย์เล๋ก วัดท่าขนุน

ดังนั้น การสร้างพระ…ถ้าปิดทอง…เขาถือว่าต่อให้คุณร่วมมาบาทเดียว ก็ได้อานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์เหมือนกัน เพียงแต่ว่า อย่า.! ไปทำอีก ถ้าทำอีกก็ติดหนี้ต่อไปอีก

เป็นที่น่าเสียดายที่พระเณรสมัยนี้ไม่ค่อยมีความรู้ ไม่สามารถแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ญาติโยมได้ กลายเป็นว่าลงอบายภูมิไปทีละรุ่น ๆ จนกว่าจะมีใครมาบอกความจริงให้หูตาสว่างกันเสียที

เทศน์ ณ บ้านอนุสาวรีย์
วันที่ ๓ พ.ค. ๕๒

การเสริมบารมีการเงิน แก้กรรม

การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ มีวิธีแก้มาบอก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แก้กรรมการเงินติดขัด
#การเสริมบารมีการเงิน
#แก้กรรม
#การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่

ให้ท่าน ทำบุญด้วยการถวายของ หรือทำบุญดังนี้

1. ถวายบาตรพระ ในบาตร ให้ใส่ข้าวสาร ชนิดที่ดีที่สุด ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อ ก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่งั้น เวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหก เก็บลำบาก
. อานิสงส์ที่จะได้รับ ได้อานิสงส์ กินไม่หมด ไม่อดอยาก เรื่องทำมาหากินเลย เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตร ทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหน ที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้หนี้กรรม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์ คืนมาเป็นล้านๆ เม็ด ต่อ ข้าวสาร 1 เม็ด จึงใช้หนี้กรรมได้ไว การเงินเราจะคล่องตัวไว

2.หากท่านไหน รู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักที วิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หรือมีปัญหาการเงินตลอด แสดงว่าชาติที่แล้ว ติดหนี้กรรมเขาไว้เยอะ…
ต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสาร หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา ณ ปัจจุบัน บวก 1กก. ถวายเป็นสังฆทาน วัดไหนก็ได้ ต้องกล่าวคำถวาย ให้เตรียมสังฆทาน 1 ชุด แล้วถวายข้าวสาร เป็นบริวาร ของสังฆทานไป เช่น หนัก 63 กก. ก็ถวาย 64 กก.
. หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ ให้ทำทั้งหมดภายในสามเดือน แบ่งทำ ไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนา เนื้อนาบุญมันน้อย ได้บุญน้อย ต้องในเขตจึงจะแก้กรรมได้ จากนั้น ตั้งใจกรวดน้ำว่า หากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้ เราขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสาร เหล่านี้ แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนาม ที่เราติดหนี้ท่าน

3.ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน

4.ทำซุ้มประตู วัด หรือ ป้ายบอกทางไปวัด

5.ชำระหนี้สงฆ์
. ที่ให้ทำใน 5 หัวข้อข้างต้น เพราะ บางท่าน กรรมเก่าหนักมากๆ แก้แบบทั่วๆไปไม่ได้ ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้

หากไม่แก้ ก็จะหนักไปจนวันตาย จะมีเงินมาช่วงไหน ก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่ ก็จะพลาดไปทุกๆที

#ลองทำดู ไม่เสียหาย กรรมหากแก้ถูกจุด มันก็หลุดชีวิตจะดีขึ้น

แนะนำความหมายของเบอร์มงคลสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่

แนะนำความหมายของเบอร์มงคลสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่

การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทั้งทีควรจะเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มงคลเพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องดวงของผู้ใช้งานเองโดยตรงและยังสามารถเลือกได้ว่าเบอร์มงคลที่ต้องการอยากให้ส่งเสริมไปในด้านไหน โดยหลักๆแล้วจะมี 3 ส่วนสำคัญในการใช้เป็นหลักเกณฑ์การเลือกเบอร์โทรศัพท์คือ 1 ส่งเสริมด้านธุรกิจการค้า 2 ส่งเสริมด้านความรัก 3 ส่งเสริมเรื่องโชคลาภและการเงิน  ซึ่งศาสตร์ของตัวเลขมีมาอย่างยาวนานโดยอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ในอดีต ดังนั้นการนำตัวเลขเพื่อมาปรับใช้ในการเสริมดวงผู้ใช้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการนำศาสตร์ในการเลือกใช้ตัวเลขเพื่อให้เข้ากับการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราต้องพบบ่อยในชีวิตประจำวันนอกจากบ้านเลขที่ เบอร์ทะเบียนรถ ซึ่งเลขต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องเลือกเบอร์ที่มีความเป็นมงคลต่อชีวิตเพราะจะช่วยส่งเสริมผู้ใช้  ถึงแม้จะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงและไม่มีผลร้ายใดๆ ยังช่วยให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเช่นการเลือกเลขทะเบียนรถที่มีความหมายดีทำให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจ มีสติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งการเลือกเบอร์โทรศัพท์ก็เช่นเดียวกัน

แนะนำความหมายของเบอร์มงคลสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่

สำหรับการเลือกตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นอกจากการนำผลลัพธ์ของเบอร์โทรศัพท์มาบวกกันเพื่อเช็คข้อมูลว่าตัวเลขมีความหมายไปในทิศทางไหน ในส่วนนี้เชื่อว่าหลายคงเคยนำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองมาบวกเพื่อตรวจเช็คว่าเบอร์ที่เราใช้งานมีความหมายที่ดีหรือไม่ แต่การที่จะเป็นเบอร์มงคลได้นั้นนอกจากการบวกตัวเลขได้เลขที่ดีแล้ว เบอร์โทรศัพท์ 2 ตัวท้ายหรือตัวเลขติดกันมีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน จึงจะผสมผสานการออกมาเป็นเบอร์มงคลที่ดีได้ วันนี้เราเลยมีข้อมูลส่วนหนึ่งของเบอร์มงคลที่ดีเพื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ลองศึกษาและมองหาเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะและตรงความต้องการ

 

เบอร์ที่มีความหมายดีในด้านการงาน

ผลรวมได้เลข 41 หรือมีเลข 41 ติดกัน โดยพลังของตัวเลขนี้จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเหมาะสำหรับผู้ที่มีลักษณะในรูปแบบเป็นผู้นำ ผู้บริหารหน่วยงานหรือนักธุรกิจ โดยจะเป็นในลักษณะนักวิชาการให้ความรู้หรืองานขายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย ตัวเลขนี้ช่วยส่งเสริมทางด้านการเงินและการงานโดยเฉพาะการพูดคุยเจรจากับผู้ใหญ่

ผลรวม 45 หรือมีเลข 45 ติดกัน ตัวเลขนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จโดยมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ชีวิตของผู้ใช้เบอร์นี้แคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงมีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารงาน การวางแผนรวมทั้งการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ยังสามารถช่วยส่งเสริมอำนาจและชื่อเสียงให้กับผู้ใช้เบอร์เลขนี้ ร่วมทั้งเป็นเลขที่จะทำให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานมีความไว้วางใจ

ผลรวมได้ 59 หรือมีเลข 59 ติดกัน ซึ่งเลขนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและเส้นสายในการทำงาน จะเน้นหนักไปทางผู้ที่มีอาชีพเป็นรับราชการหรือเกี่ยวกับสายงานการที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้ที่มีอาชีพค้าขายหรือการนำเข้าส่งออกจะช่วยส่งเสริมให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และผู้เกี่ยวข้อง

 

เบอร์ที่มีความหมายดีในด้านการเงิน

ผลรวมได้เลข 44 หรือมีเลข 44 ติดกัน  เลขนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายทั่วไปหรือการค้าขายออนไลน์ หรือคนที่ต้องพูดบ่อยๆเช่น อาชีพ Call Center นักข่าวหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อสาร ทางด้านเทคโนโลยี ไอที จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีลักษณะตามที่กล่าวมาในขั้นต้นเพราะตัวเลขจะช่วยส่งเสริมทำให้คุณมีข่าวดีเข้ามาอยู่เสมอ

ผลรวมได้เลข 69 หรือมีเลข 69 ติดกัน ซึ่งเลขนี้จะมีพลังส่งเสริมช่วยให้ผู้ใช้งานแบบแพ็คคู่ โดยจะดีทั้งเรื่องการงานและเรื่องความรักเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศหรือในสายงานที่ต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศอยู่บ่อยๆหรือธุรกิจการท่องเที่ยวและอาชีพที่มีความหรูหรา มีความสวยงาม อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งตัวเลขนี้จะทำให้คุณหมุนเงินได้ดีในทุกครั้งที่มีปัญหาจะมีทางออกทำให้เงินหมุนเข้ามาและการเงินมีความราบรื่น

ผลรวมได้เลข 38 หรือมีเลข 38 ติดกัน   เป็นเลขที่ส่งเสริมเรื่องความมั่นคง ช่วยเรื่องเสี่ยงโชค และการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดี เหมาะสำหรับผู้ที่มีการงาน การเงิน การลงทุน หุ้น

 

เบอร์ที่มีความหมายดีในด้านความรัก

ได้ผลรวม 56 หรือมีเลข 56  โดยตัวเลขนี้หมายถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ของชีวิตสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้า รวมถึงมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ เป็นนายหน้า การค้าขายหรือเป็นตัวแทน รวมทั้งเจ้าของธุรกิจ โดยตัวเลขนี้ยังเหมาะสำหรับส่งเสริมในเรื่องความรักโดยคนที่โสดจะมีโอกาสได้เจอรักแท้ได้เจอเนื้อคู่ซึ่งจะเป็นคนที่ลงตัวสำหรับคุณ

ได้ผลรวม 63 หรือมีเลข 63 ติดกัน ซึ่งตัวเลขนี้หมายถึงความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จช่วยส่งเสริมผู้ที่มีสายงานเกี่ยวกับความงาม การท่องเที่ยว เรื่องเกี่ยวกับงานบันเทิงและต้องเป็นงานที่มีการพบปะผู้คนหลากหลายและยังมีพลังงานที่ดีช่วยส่งเสริมด้านความรักโดยเฉพาะผู้ที่กำลังโสดจะทำให้มีโอกาสเจอคนรู้ใจ

ได้ผลรวม 64 หรือมีเลข 64 ติดกัน ซึ่งตัวเลขนี้มีพลังในด้านการส่งเสริมเรื่องเมตตา ดูมีเสน่ห์ สามารถดึงดูดคนที่เรากำลังติดต่อประสานงาน ช่วยส่งเสริมในด้านการเจรจาธุรกิจเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทำอาหาร เครื่องดื่ม  ออกแบบตกแต่ง โดยตัวเลขนี้มีผลดีทั้งหน้าที่การงานและความรัก

เบอร์มงคลเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถประสบสำเร็จตามความคาดหวังที่ตั้งใจไว้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมากความมั่นใจให้กับผู้โทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี สำหรับการเลือกตัวเลขให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าผู้ใช้งานเน้นหนักไปในเรื่องด้านไหน โดยสามารถคัดสรรเบอร์มงคลได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน หรือความรัก

เบอร์มงคล ศาสตร์แห่งการเสริมธุรกิจ การงาน และความรัก

การอาศัยโชคชะตาและศาสตร์แห่งการเสริมดวงมีมาตั้งแต่ ในสมัยอดีต ซึ่งประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธจึงมีความเชื่อในการเชื่อเรื่องโชคลางและการเสริมดวง โดยเรียนรู้จากอดีตว่าที่ครั้งที่มีการออกทำศึกสงครามจำเป็นต้องหาฤกษ์ที่ดีและวันที่ดีในการออกรบเพื่อให้ได้ชัยชนะส่งผลทำให้การออกรบในแต่ละครั้งไทยสามารถเอาชนะข้าศึกศัตรู จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดูตัวเลขหรือศาสตร์แห่งตัวเลขมีความสำคัญที่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังที่เราวางไว้

ตัวเลขมีผลต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร

ความเชื่อเรื่องตัวเลขและความรู้ในศาสตร์นี้มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตอย่างที่ได้อธิบายในเบื้องต้นซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการตกทอดมาอย่างยาวนาน เช่นคาถา อาคม สีประจำทักษาที่เป็นเรื่องของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับวันและช่วงเสริมดวงให้กับผู้สวมใส่ เช่น ศุกร์อยากค้าขายดีต้องใส่สีชมพู  และแม้แต่ตัวเลขก็มีผลช่วยส่งเสริมผู้ใช้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นฤกษ์ในการเปิดร้าน ฤกษ์ในการออกรถยนต์ หรือ วันทำบุญ จำเป็นต้องดูตัวเลข เวลา และดูวันที่เพื่อให้เสริมดวงให้กับผู้นั้น ซึ่งตัวเลขที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมากก็คือและ 9 เพราะมีความหมายที่ดี หมายถึงความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองแต่ถ้ามีและตัวเลขที่เราใช้บ่อยและใกล้ตัวก็คือ หมายเลขโทรศัพท์แต่ถ้าจะใช้เลข 9 ติดกันย่อมหาเบอร์ได้ยากและมีราคาแพงมาก จึงได้นำเอาความรู้ในเรื่องเลขมงคลมาผสมผสานกันกับเบอร์โทรศัพท์ และการคำนวณตัวเลขให้ออกมาลงตัวเหมาะสม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยแต่ละตัวเลขมีความหมายที่แตกต่างกัน และช่วยส่งเสริมผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ไปในทิศทางที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำการเลือกเบอร์โทรศัพท์ใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนเบอร์ ควรศึกษาเบอร์มงคลเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ใช้ โดยเลือกเบอร์ที่ส่งเสริมการค้าขายธุรกิจหรือส่งเสริมความรัก ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ต้องการให้ตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์มีผลอย่างไรในชีวิต ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวดาราสาวชื่อดังอย่างอั้ม พัชราภา ซึ่งเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการทำงานวงการบันเทิงและการทำธุรกิจ แต่สิ่งที่เธอยังขาดอยู่ก็คือดวงเรื่องความรักซึ่งยังไม่พบคู้แท้หรือคนที่สามารถลงเอยกันได้หลังจากที่ผิดหวังกับความรักมากนาน บ่อยครั้ง ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โดยทางหมอช้าง อาจารย์ทศพร ศรีตุลา ซินแสชื่อดัง และใช้บริการเบอร์มงคลจากค่ายมือถือดีแทคเพื่อให้ดวงด้านคู่ครองเป็นไปในทิศทางที่ดาราสาวต้องการ ถึงแม้ว่าในส่วนนี้จะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแต่ไม่เสียหลายหากจะปฏิบัติตาม เพราะไม่ได้มีผลเสียใดใดร้ายแรงและเพื่อความสะบายใจ จึงทำให้การเลือกเบอร์มงคลในปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการความสำเร็จและช่วยส่งเสริมดวง

 เราจะหาซื้อเราจะหาเลือกเบอร์มงคลได้ที่ไหน

ด้วยกระแสความต้องการเบอร์มงคลในปัจจุบันมีอัตราที่สูงขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมใช้เบอร์ที่มีผลช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจการค้าขาย โดยการเปลี่ยนเบอร์แต่ละครั้งมักจะใช้เวลาในการหาเบอร์ที่ต้องการตามร้านโทรศัพท์มือถือซึ่งกว่าจะค้นหาเบอร์โทรที่ถูกใจและลงตัวเพื่อส่งเสริมดวงเป็นไปค่อนข้างลำบากเพราะการจะหาเบอร์โทรศัพท์ที่ลงตัวตามศาสตร์ของเบอร์มงคลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทำให้เกิดธุรกิจและช่องทางสำหรับค่ายโทรศัพท์และผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสรรหาเบอร์ได้ให้เราเรียบร้อย

เลขสวยและยังต้องรวมตัวเลขแล้วออกมาในทิศทางที่ดี ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงและราคาแพงกว่าการซื้อเบอร์โทรศัพท์ตามร้านสะดวกซื้อหรือการเปิดจดทะเบียนกับทางค่ายโทรศัพท์มือถือโดยตรงถึงแม้จะมีราคาแพงกว่าปกติแต่ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาเบอร์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีเบอร์โทรศัพท์ที่หลากหลายให้เราได้เลือกหลายตัวเลขโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเพราะผู้ให้บริการจะนำเบอร์โทรศัพท์แต่ละเบอร์และคุณสมบัติข้อดีของเบอร์มงคลให้ผู้ใช้บริการได้เลือกได้อย่างสะดวก  เป็นทางเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาเบอร์มงคลและเป็นบริการโดยตรงจากค่ายโทรศัพท์มือถือ โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้ที่ต้องการเบอร์สวยและเป็นมงคลแก่ชีวิตสามารถเลือกจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้เลย ยกตัวอย่างเช่นค่ายโทรศัพท์ดีแทคที่มีการทำโปรโมชั่นเบอร์มงคลจากอาจารย์ทศพร ศรีตุลา เป็นคนคัดสรรด้วยตัวเองแต่ส่วนใหญ่เบอร์โทรลักษณะนี้ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นเบอร์ลงทะเบียนรายเดือนจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์ใหม่และต้องการย้ายค่ายหรือต้องการเลือกใช้ค่ายมือถือจาก Dtac

 

เบอร์มงคลที่ดีนอกจากการรวมผลออกมาแล้วเป็นตัวเลขที่สามารถช่วยส่งเสริมผู้ใช้ได้อย่างดี ยังต้องมีองค์ประกอบต่างๆของตัวเลขออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงตัวเลขอย่างเหมาะสม รวมรวมเหมาะสม จึงจะเรียกได้ว่าเบอร์นั้นเหมาะเป็นเบอร์มงคลที่จะช่วยส่งเสริมด้านต่างๆในชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีการจัดประเภทของเบอร์เป็น 3 ส่วนคือ  ช่วยส่งเสริมในด้านการงาน การเงินโชคลาภและในเรื่องของความรัก ทั้งหมดนี้อยู่ที่ผู้ใช้ว่าจะเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ให้เป็นไปในทิศทางไหนนอกจากจะสามารถช่วยเสริมผู้ใช้ได้ดียังช่วยทำเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ได้อีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาเบอร์ที่ลงตัวและเข้ากับความต้องการ ลองปรึกษาผู้ให้บริการใกล้บ้านท่านไม่แน่ธุรกิจของคุณอาจจะมียอดถล่มทลายหลังจากเปลี่ยนเบอร์ก็เป็นได้