วิธีการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับอาชีพ

แนะนำตัวเลขในเบอร์มือถือ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรา อาชีพที่เราทำ ลองมาดูกันว่าเลขไหนเสริมอาชีพอะไรบ้าง

เลข 14,41,15,51,19,91 เหมาะสำหรับอาชีพผู้รับราชการ
เลข 24,42,44,46,64 เหมาะสำหรับอาชีพประชาสัมพันธ์
เลข 14,41,24,42,26,62,46,64,47,74 เหมาะสำหรับอาชีพนักพูด
เลข 05,50,45,54,55,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพนักบวช
เลข 14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์
เลข 14,41,15,51,16,61,56,65 เหมาะสำหรับอาชีพนักบริหาร วางแผน นักคิด
เลข 09,90,05,50,99 เหมาะหรับอาชีพนักไสยสาศตร์ หมดดู ร่างทรง
เลข 19,91,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพธุรกิจ MLM , E-Comm
เลข 19,91,49,94,95,59,99 เหมาะสำหรับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ
เลข 49,94,59,95 เหมาะสำหรับอาชีพอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์
เลข 09,90,79.97.89.98 เหมาะสำหรับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล
เลข 29,92,66,69,96 เหมาะสำหรับอาชีพ ออกแบบ ตกแต่ง ช่างฝีมือ
เลข 29,92,66,69,96 ค้าของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์
เลข 47,74,89,98 ,5 เหมาะสำหรับอาชีพ นักกู้ภัย
เลข 74,47 เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม โรงงาน
เลข 47,74,78,87,79,97 เหมาะสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์
เลข 78,87 ผสม 9 ปิดท้าย เป็น 789,879 จะให้ผลดีนักนักแล สัหับนักนักบริหารความเสี่ยง
เลข 15,51,19,91,35,53 เหมาะสำหรับอาชีพ ทหาร ตำรวจ
เเลข 35,53,47,74,89,98 เหมาะสำหรับอาชีพ นักปกครอง เจ้านาย
เลข 78,87,88,89,98 เหมาะสำหรับอาชีพที่อยู่กับเงินก้อนใหญ่ อสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน เจ้าของธุรกิจ
เลข 24,42,29,92,66,69,96 เหมาะสำหรับอาชีพ นักแสดง เบอร์ 19,91 คนเด่นดัง
เลข 49,94 ทำได้หลายอาชีพ ต่างประเทศ หัวไว รู้พลิกแพลง แก้ไชเฉพาะหน้าได้เก่ง

สิ่งที่สำคัญของการเลือกใช้เบอร์มงคล ต้องเลือกให้เสริมกับสิ่งที่เราทำ เบอร์ก็จะยิ่งส่งผลให้ดียิ่งๆขึ้นไป