เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลสำหรับวันเกิดให้ได้ผล

ในปัจจุบันการเลือกเบอร์มงคลเข้ามามีบทบาทสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเพราะเบอร์มงคลสามารถช่วยเสริมดวงให้กับผู้เบอร์โทรศัพท์ได้เป็นอย่างดีและในปัจจุบันนี้มีเทคนิคในการเลือกเบอร์มงคลให้เราได้สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย สำหรับวันนี้เราขอนำเสนอสำหรับข้อมูลเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาเลขมงคล โดยเทคนิคนี้เป็นวิธีการเลือกเบอร์มงคลให้ตรงตามวันเกิดของคุณเพื่อให้ได้เลขมงคลที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด โดยเทคนิคการเลือกมีวิธีการไม่ซับซ้อน โดยเราจะนับจำนวนผลรวมของตัวเลขและ 2 เลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์เป็นหลักเพื่อให้ตรงตามวันเกิดของแต่ละคน

โดยวิธีนี้เป็นการนำเสนอสำหรับเทคนิคการเลือกเบอร์มงคลโดยเราจะเน้นการดูตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้งานอยู่หรือที่คุณต้องการเปลี่ยน รวมทั้งผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ทั้ง10หลัก ให้ตรงกับวันเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยวิธีการเลือกเบอร์ด้วยเทคนิคนี้เราจะแยกช่วงวันพุธกลางคืนและวันพุธกลางวันออกจากกันเพื่อให้ได้ความแม่นยำมากที่สุดเริ่มกันที่

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลสำหรับวันเกิดให้ได้ผล

วันจันทร์ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก คือ 36,42,45,54,56,59,63,65
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 424,636,42,45,46,54,56,59,63,64,65,95,455,655,955,599

วันอังคาร ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก คือ 41,44,45,51,54,55,59
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 14,15,41,45,51,54,155,455,955,59,95,599

วันพุธกลางวัน ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก คือ 41,42,44,45,46,51,54,55,56,59,65
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 14,15,424,41,42,45,46,51,54,56,59,64,65,95,155,455,655,955,599

วันพุธกลางคืน ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก  คือ 36,42,46,63,64
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 14,424,636,41,42,46,63,64

วันพฤหัสบดี ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก คือ 41,42,45,46,51,54,55,56,59,64,65
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 14,15,424,41,42,45,46,51,54,56,59,64,65,95,155,455,655,955,599

วันศุกร์ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก คือ 36,41,42,45,46,51,54,56,59,63,65
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์14,15,424,636,41,42,45,46,51,54,56,59,63,64,65,95,155,455,655,955,599

วันเสาร์ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลัก คือ 36,51,55,56,59,63,65
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 15,636,51,155,655,955,56,59,63,65,95,599

วันอาทิตย์ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้ง 10หลักคือ 41,44,45,54
ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ 14,144,424,41,42,45,51,54,544,1444,5444

ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขั้นต้นเป็นเทคนิคการเลือกเบอร์มงคลให้เข้ากับวันเกิดของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยแยกวันพุธกลางคืนและวันพุธกลางวันเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเบอร์มงคลให้เข้ากับคุณมากที่สุด โดยวิธีนี้คุณสามารถทำตามด้วยตัวคุณเองแต่ความยากของวิธีนี้ก็คือการหาเบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับวันเกิดของเรามากที่สุด ทั้งผลรวมตัวเลขทั้งสิบหลับและตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ต้องมีความสัมพันธ์กัน อาจทำให้เราต้องใช้เวลานานในการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเลขมงคลตรงตามวันเกิดอย่างลงตัวเพราะในปัจจุบันเลขเบอร์โทรศัพท์เราต้องค้นหาตามร้านขายเบอร์โทรศัพท์ในที่ต่างๆเพื่อให้เป็นตัวเลือกในการเลือกใช้เบอร์มงคลแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาคุณสามารถติดต่อมืออาชีพให้ช่วยค้นหาเบอร์มงคลตามหลักการและเทคนิคในขั้นต้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการหาเบอร์ที่เหมาะสมกับคุณได้เป็นอย่างดี

Leave a Comment