ความหมายคู่เลข 74

ความหมายคู่เลข 74 – เลข 74 ในเบอร์โทรศัพท์ ถือว่าเป็นเลขที่ดี เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าพูด กล้าทำ คำพูดมีเหตุผล ทำให้คนเชื่อถือ เก่งเรื่องการพูด รู้จักการใช้คำ เรียกว่ามีวาทศิลป์ คารมคมคาย ใครฟังแล้วเชื่อถือ เป็นคนพูดจาไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองพูด หากได้ทางโต้แย้งใครจะเป็นฝ่ายอยู่เหนือ จนอีกฝ่ายแทบจะหมดหนทางโต้กลับได้

นอกจากเรื่องวาจาแล้ว ยังถือว่าเป็นนักปฏิบัติ ทดลองก่อนถึงจะเชื่อ ไม่เชื่อจากคำบอกกล่าวของคนอื่นเพียงอย่างเดียว ต้องให้ได้รับการพิสูจน์ที่จับต้องได้ก่อน เป็นขาลุย ถ้าได้ทำงานก็จะเต็มที่อย่างมาก ทำจนสุดความสามารถ มีโอกาสได้ทำงานในโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการทำนาน เป็นคนที่สามารถทำงานหนัก ๆ ได้ หนักเอาเบาสู้ไม่เคยบ่น พักผอนน้อยแต่ก็ไม่เคยหวั่น ตั้งใจทำงานจนสุดความสามารถ เบอร์นี้จะพบได้ในกลุ่มคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการพูด การใช้คำพูดหาเงิน เป็นทนายความ ทำงานด้านสื่อมวลชน ผู้นำ นักการเมือง นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้จัดการ เป็นต้น

Leave a Comment