ความหมายคู่เลข 47

ความหมายคู่เลข 47 – เลข 47 ในเบอร์โทรศัพท์ จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่มาก ถือว่าเป็นเลขที่ดี พูดอะไรไปก็มีคนเชื่อถือ โน้มน้าวใจคนได้ง่าย หากเป็นเบอร์ของผู้ใหญ่ พูดไปแล้วผู้คนก็จะเชื่อฟัง เคารพนับถือ ส่วนคนทั่วไปจะเป็นคนที่มีคำพูดอันบาดคม เชือดเฉือนชนิดที่สามารถจี้ใจคนได้ แต่เป็นในด้านดี ช่วยเติมพลังบวกให้กับคนรอบด้านที่ได้ยินได้ฟัง มีภาษาที่สวยงามในการพูด รู้จักใช้คำที่ซึ้งกินใจ ยังมีความสามารถเป็นเลิศด้านการเขียนร่วมด้วย ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้กล้าที่จะพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม พูดอะไรแล้วก็จะลงมือทำ ไม่สักแต่พูดพร่อย ๆ ไปเรื่อยเปื่อย หากได้โต้แย้งกับใครก็มักจะเป็นฝ่ายชนะ

เวลาทำงานแล้วจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความพยายามสูง หนักเอาเบาสู้ บากบั่นแม้จะต้องเผชิญกับความลำบาก เป็นขาลุยที่ไม่กลัวอุปสรรคอยู่แล้ว จึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องทำงานในโครงการขนาดใหญ่ โปรเจ็กระยะยาว อาชีพที่เหมาะสมเห็นจะเป็น ทนายความ ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ นักพูด นักเจรจา ผู้นำ นักการเมือง เป็นหัวหน้าคนหรือผู้จัดการ เป็นต้น

Leave a Comment