ความหมายคู่เลข 11

ความหมายคู่เลข 11 – เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข 11 ให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้มาก มักจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิด โมโหง่าย แต่ก็หายเร็ว และเป็นอารมณ์ที่โมโหร้ายเสียด้วย เบอร์นี้จึงเป็นเบอร์ที่ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ จะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจตามมา เพราะความใจร้อนทำให้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ เกิดความผิดพลาด เพราะใช้อารมณ์เป็นตัวตั้ง ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในระดับหัวหน้า ถือว่ามีนิสัยเป็นผู้นำสูง แต่ก็เป็นที่หวาดกลัวของลูกน้องด้วย โดยนิสัยแล้ว พอทำอะไรก็อยากให้คนจดจำได้ ถือเกียรติศักดิ์ศรีเป็นใหญ่ อยากเป็นคนที่สังคมให้ความสำคัญ

พยายามทำให้ตัวเองก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ  มีความหยิ่ง ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามเอาได้ ชอบการเอาชนะ เกลียดการพ่ายแพ้ มีความทะเยอทะยานอยากเป็นที่หนึ่ง จนถึงขั้นที่หากผิดหวัง ก็จะรู้สึกถึงความด้อยค่าของตัวเองอย่างหนัก คนอื่นมองดูภายนอกเหมือนคนที่มีความเข้มแข็ง แต่เอาเข้าจริง ๆ  แล้ว ภายในกลับเต็มไปด้วยความอ่อนไหวรุนแรง จิตใจซับซ้อน เข้าถึงได้ยาก ตอนต้นอะไร ๆ  ก็ดี แต่พอมาตอนปลายก็มักจะล้มเลิกเอาได้ง่าย ๆ เพราะความอดทนต่ำ ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับงานระยะยาวที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องหางานอะไรที่ทำแค่ในระยะสั้น ๆ สำเร็จจะดีกว่า

Leave a Comment